Metsäretki 2.9.2015

Tietoa raivaussahan huollosta ja käytöstä.
Puheenjohtaja Anni Lehtola viilaa raivaussahan terää.
Sirpa Tilli viilaa raivaussahan terää
Eila Peräkylä viilaa raivaussahan terää.
Metsäpohjan raivausta
Puheenjohta Anni Lehtola näyttää raivaussahan käyttöä